Od blisko 20 lat w ramach innej działalności gospodarczej "Centrum Edukacji INNOWACJA" realizujemy szereg  działań edukacyjnych :www.studiujwlubsku.pl

·      szkolenia, kursy, finansowane tak przez uczestników jak również ze środków budżetowych RP oraz UE

·      studia: licencjackie, magisterskie, podyplomowe w ramach współpracy z:

-  Instytutem Studiów Podyplomowych WSNP Warszawa

-  Wyższą szkołą Nauk Pedagogicznych w Warszawie

-  Wyższą Szkołą Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

-  Warszawską Wyższą Szkołą Ekonomiczną

-  Collegium Vasoviense  (CV Warszawa)

-  Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Warszawie

-  Wyższą Szkołą Biznesu w Radomiu

-  Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Warszawie (zakończenie działalności)

"Centrum Edukacji INNOWACJA" jest :

·                Filią Instytutu Studiów Podyplomowych (ISP - WSNP Warszawa)

·                Punktem Konsultacyjno Rekrutacyjnym (WSNP, WSSMiA Warszawa)

·                Ośrodkiem Kształcenia na Odległość (WWSE, CV, WST-E, WSB)